Llyfrgelloedd Casnewydd

Libraries_May 2016

COVID-19 updated opening times from 19 April 2021

Central Library (booked visits and click and collect): open Tuesday - Friday, 10am-12.30pm and 1pm-4pm.
PC access: 10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 15:00

Bettws Library (booked visits and click and collect): open Monday, Tuesday, Thursday and Friday 10am – 1pm; 2pm – 4pm.

Caerleon Library (click and collect only): open Wednesday and Friday 10am – 1pm and 2pm – 4pm.

Malpas (booked visits and click and collect): open Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, 10am-1pm and 2pm-4pm

Pill Library (click and collect only): open Wednesday and Friday 10am – 1pm and 2pm – 4pm.

Ringland Library (booked visits and click and collect): open Monday, Wednesday, Thursday and Friday, 10am-1pm and 2pm-4pm

Rogerstone Library (booked visits and click and collect): open Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 10am-1pm and 2pm-4pm

St Julians Library (click and collect only): open Monday and Wednesday 10am – 1pm and 2pm – 4pm.

Tredegar House Library (booked visits and click and collect): open Tuesday, Wednesday and Friday 10am – 1pm and 2pm – 4pm.

Pre-booked appointment service information:

  • Requested Items can still be collected as usual in this period, grab bags and limited browsing will also be available in some libraries. 
  • Books can be returned on any appointment type. 
  • Public computer facilities only available at Central Library at this time.
  • All loans will still renew automatically three days before their due date.
  • Borrower requests may only be picked up at an open library.

 

Gorchuddion Wyneb: Mae hi bellach yn orfodol i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mannau dan do cyhoeddus, gan gynnwys ein llyfrgelloedd. Bydd eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchuddion wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Mae ein llyfrgelloedd eraill yn dal i fod ar gau. Rydym yn gobeithio gallu eu hailagor yn fuan.  

Rhaid trefnu ymweliadau ymlaen llaw a hynny am 15 munud gydag uchafswm o ddau berson fesul archeb.

Gallwch gadw llyfrau ar-lein ac yna drefnu ymweliad â'r llyfrgell i'w casglu.

Bydd detholiad bach o lyfrau ffuglen sydd ddim ar gadw ar gael yn y llyfrgell i bobl gael pori.

Bydd benthyciadau llyfrau presennol yn cael eu hymestyn. Cadwch fenthyciadau presennol gartref nes bod y sefyllfa'n gwella, os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd a thaliadau hwyr wedi eu hatal o hyd.


Chwilio, gwneud cais, adnewyddu

Dod o hyd i eitemau, eu cadw a’u hadnewydd o Lyfrgelloedd Casnewydd. 


Dod i hyd i lyfrgell

Manylion cyswllt, oriau agor a gwasanaethau yn ein llyfrgell leol yng Nghasnewydd


Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gall pawb dros 16 oed ymuno heddiw ar-lein neu drwy fynd i’w llyfrgell leol


Eich Llyfrgell 24/7

  • lawrlwytho eLyfrau, eLyfrauLlafar ac eGylchgronau ar-lein
  • mynediad am ddim i adnoddau gwybodaeth ar-lein gan gynnwys ffynonellau ymchwil hanes teuluol

Plant a phobl ifanc

Mae croeso i blant o bob oedran ddod i Lyfrgelloedd Casnewydd. 

Gwybodaeth a hanes lleol

Adnoddau i’ch helpu i ddeall hanes a datblygiad Casnewydd

Cyfrifiaduron

Mynediad am ddim i gyfrifiaduron, argraffwyr, sganwyr a chymorth yn eich llyfrgell Casnewydd leol

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Amser stori, cymorth chwilio am swydd, hwyl i’r teulu a mwy – dysgwch beth sy’n digwydd yn Llyfrgelloedd Casnewydd. 

Gweler hefyd...

Strategaeth Llyfrgelloedd Casnewydd 2017-2020 (pdf)

Ffioedd a thaliadau Llyfrgelloedd Casnewydd  

TRA123545 11/08/2020