Casnewydd sy'n ystyriol o Ddementia

Dementia Friends logo

Mae bron i 2,000 o bobl yn byw gyda dementia yng Nghasnewydd ac mae'n bwysig bod pobl sy'n byw gyda'r cyflwr yn gallu byw mor normal â phosibl gydag urddas a pharch.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cofrestru'n llwyddiannus i dderbyn Achrediad Cenedlaethol y Gymdeithas Alzheimer fel dinas sy'n gweithio tuag at fod yn ddinas sy'n ystyriol o ddementia.

Bydd partneriaeth a chynllun cyflawni ar y cyd, sef y Gynghrair Gweithredu ar Ddementia, yn codi ymwybyddiaeth o ddementia ymhlith sefydliadau a busnesau lleol trwy hyfforddiant a digwyddiadau gwybodaeth.

Ffrindiau Dementia

Mae dros 700 o bobl wedi mynychu sesiynau Ffrindiau Dementia yng Nghasnewydd i ddysgu sut beth yw byw gyda dementia a sut i helpu a throi'r ddealltwriaeth honno yn weithredu.

Gallwch adnabod ffrind dementia trwy fathodyn bach glas ar ffurf blodyn llygad y dydd sy'n cael ei gyflwyno ar ôl mynychu sesiwn.  

Mynychu sesiwn am ddim i ffrindiau dementia

Useful links

The Dementia Roadmap Wales 
Provides information about the dementia journey as well as local information about services, support groups and care pathways.

Understanding dementia 
Symptoms that may include memory loss, difficulties with thinking, problem-solving or language.

Worried about your memory
For anyone concerned about their own, or someone else’s memory.

Living well with dementia
Many people are happier if they can remain independent in their own homes.

Diagnostic process Diagnosing dementia is often difficult, particularly in the early stages.

Resources for people living with dementia.

Living with early stage dementia (Age Cymru)

Caring for someone with dementia (Age UK)

Support for people struggling with their mental health and well-being.

Dementia Action Plan for Wales 2018-2022

The Herbert Protocol for Missing People with Dementia links family carers with the relevant agencies should their loved one be reported missing.

Telephone suppotr via Dementia Connect Alzheimer's Society

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd

Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y Gymdeithas Alzheimer neu ffoniwch Linell Gymorth Genedlaethol Dementia ar 0300 222 1122