Cynllunio

Ni fydd y cyhoedd yn gallu gweld na chynnig sylwadau ar geisiadau cynllunio ar wefan y cyngor o 15 i 16 Ebrill yn sgil gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei greu.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…

Cadwraeth ac adeiladau rhestredig

Enwi strydoedd a rhifo tai 

 Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol

 Adroddiadau Cynllunio Datblygu

 Cysylltu â'r tîm cynllunio

 Perthi Uchel