Sbaeneg

Dosbarthiadau Sbaeneg Iuliana

Cyrsiau Sbaeneg 10 wythnos i fyfyrwyr o bob gallu – o ddechreuwyr hyd at lefelau uwch.

Mae’r gwersi hyn, sy’n cael eu haddysgu gan diwtor profiadol, yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Share, Stow Hill, Casnewydd.  

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Iuliana Rich ar 07540 181693, neu anfonwch neges destun ati neu neges ar WhatsApp.