Cyrsiau Sgiliau Hanfodol

Cyfle i wella eich sgiliau Saesneg a Mathemateg - bydd y dosbarthiadau hyn i oedolion sydd â thiwtoriaid cyfeillgar yn eich helpu i wella’ch gallu i sillafu, ysgrifennu adroddiadau, llunio brawddegau, gramadeg, sgiliau rhif, adio, tynnu, ffracsiynau, canrannau, degolion a sgiliau ariannol.

E-bostiwch community.learning@newport.gov.uk

2020 - 2021

Code

Course

Day

Time

Dates

Fee

T065

Essential Skills – Literacy

Tue

11.00-13.00

06.10.2020 – 09.02.2021

£17.00

T066

Essential Skills – Literacy

Tue

11.00-13.00

23.02.2021 – 29.06.2021

£17.00

T067

Essential Skills – Literacy

Tue

14.00-16.00

06.10.2020 – 09.02.2021

£17.00

T068

Essential Skills – Literacy

Tue

14.00-16.00

23.02.2021 – 29.06.2021

£17.00

T069

Essential Skills – Literacy

Fri

9.30-11.30

09.10.2020 – 12.02.2021

£17.00

T070

Essential Skills – Literacy

Fri

9.30-11.30

26.02.2021 – 02.07.2021

£17.00

T071

Essential Skills – Literacy

Fri

12.00-14.00

09.10.2020 – 12.02.2021

£17.00

T072

Essential Skills – Literacy

Fri

12.00-14.00

26.02.2021 – 02.07.2021

£17.00

T073

Essential Skills – Maths

Mon

9.30-11.30

05.10.2020 – 08.02.2021

£17.00

T074

Essential Skills – Maths

Mon

9.30-11.30

22.02.2021 - 05.07.2021

£17.00

T075

Essential Skills – Maths

Mon

12.00-14.00

05.10.2020 – 08.02.2021

£17.00

T076

Essential Skills – Maths

Mon

12.00-14.00

22.02.2021 – 05.07.2021

£17.00

T077

Essential Skills – Maths

Thu

11.00-13.00

08.10.2020 – 11.02.2021

£17.00

T078

Essential Skills – Maths

Thu

11.00-13.00

25.02.2021 – 01.07.2021

£17.00

T079

Essential Skills – Maths

Thu

14.00-16.00

08.10.2020 – 11.02.2021

£17.00

T080

Essential Skills - Maths

Thu

14.00-16.00

25.02.2021 – 01.07.2021

£17.00