Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu

6 Mai 2021

Etholiad ar Gyfer Comisiynydd Yr Heddlu a Throseddu: Ar Gyfer Ardal Heddlu Gwent

Ymgeisydd

Plaid  

Nifer y pleidleisiau

Sylw 

CUSHING

Donna

Plaid Cymru – The Party of Wales

 

 

CUTHBERT

Jeff

Labour and Co-operative Party

Llafur a’r Blaid Gydweithredol

 

 

HARLEY

Paul William

Independent

 

 

JARVIS

Hannah Elizabeth

Welsh Conservative Party Candidate

 

 

JONES

Clayton Francis

Gwlad – The Welsh Independence Party

Gwlad – Plaid Annibyniaeth Cymru.

 

 

MILLER

John Edmunds

Welsh Liberal Democrats – Put Recovery

First

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – Adfywio

yw’r flaenoriaeth

 

 

 Y ganran a bleidleisiodd

Cyfanswm yr etholwyr  

xx 

Y ganran a bleidleisiodd

 xx

 

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:

a) dim marc swyddogol 

00

b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud

00

c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono

00

d) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd

00

e) gwrthodwyd yn rhannol

00

Cyfanswm

 

 

Lawrlwytho’r Hysbysiad etholiad (pdf)

Lawrlwytho’r Datganiad ynghylch y personau a enwebwyd a hysbysiad etholiad (pdf)

Lawrlwytho’r Hysbysiad am benodi cynrychiolydd etholiadol (pdf)