Grwpiau ar-lein

RVS - Neuadd Bentref Rithwirgweithgareddau ar-lein â thema i'w mwynhau gartref. Yn cynnwys celf, crefftau, cerddoriaeth, canu, coginio, dawns, ymarfer corff a sgiliau technoleg. Ymunwch â sesiynau byw neu gallwch eu gwylio’n hwyrach ar alw. 

Pecyn sgwrsiorhestr o adnoddau di-dâl, ar-lein, i leddfu’r diflastod. 

Coffi a chwerthin: grŵp cymdeithasol ar-lein i fenywod, e-bostiwch Marilyn Priday mpriday@googlemail.com

Lolfa goffi drwy Scopelolfa goffi rithwir ar gyfer pobl anabl, rhieni a gofalwyr. 

FAN (Ffrindiau a chymdogion)grŵp Zoom yn dod â phobl at ei gilydd mewn cyfeillgarwch.

Cwrdddewch o hyd i ddigwyddiadau ar gyfer eich hoff bethau

Siediau Dynion Cymru: Ystafell Zoom bob pythefnos

Enfys CasnewyddGrŵp Zoom coffi LHDTC+ 

Theatr Realaeth - rhaid i'r sioe fynd ymlaen: cynhyrchu, creu ac o bosibl serennu yn y sioe, dysgu sgil newydd o gysur eich cartref eich hun. E-bost therealitytheatrecompany@gmail.com neu ffoniwch 07557300298.

Cylch Sewcial: cyfarfod grŵp crefft ar-lein, cysylltwch ag Anthea Thomas ar 07890041487

Atgofion chwaraeoncyfarfod ar-lein i siarad a chael hwyl gan ddefnyddio atgofion chwaraeon. 

Sefydliad y Merched Beechwood: grŵp cymdeithasol i fenywod, yn cynnig llais a grym er lles y gymuned, gan gyfarfod drwy Zoom. E-bost beechwoodwi@hotmail.com neu ewch i Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched 

Sefydliad y Merched Tŷ-du: grŵp cymdeithasol i fenywod, yn cynnig llais a grym er lles y gymuned. Ffoniwch Mary Edmunds ar (01633) 891363 neu ewch i Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched 

Grwpiau ar-lein Reengage - Grwpiau gweithredol ar-lein am ddim i'r henoed.  Mae pob sesiwn 90 munud yn cynnwys tua 45 munud o ymarfer corff ysgafn, ynghyd ag amser i ddod i adnabod eich gilydd mewn lleoliad cyfeillgar, cymdeithasol. 

Rhaglen camau cymunedol Stroke Support – Ystod eang o weithgareddau ar-lein i unrhyw un sydd wedi cael strôc a'u gofalwyr.

Coed Lleol – Ystod eang o weithgareddau coetiroedd a natur ar-lein.

Grwpiau ffydd ar-lein

Eglwys Gatholig y Santes Fair: Offeren Sul Ar-lein

Eglwys y Sant Marc: Offeren Ar-lein 

Eglwys Sant Julian: Addoliad byw

Eglwys Ffydd: Gwasanaethau ar-lein

Bwdhaeth: Digwyddiadau ar-lein

Dysgeidiaeth Bahá'í: Cymuned ar-lein

Rhwydwaith Cymunedol Iddewig: Grwpiau coffi ac arweinyddiaeth ar-lein

Gweithgareddau chwaraeon ar-lein

Ymarfer yn seiliedig ar gadeiriau: Ymarfer cadair ysgafn ar Zoom. Dydd Mawrth/Dydd Gwener dechrau am 10am. E-bostiwch Jayne ar jayne nicholls1234@sky.com

Chwaraeon Anabledd Cymru: Ymarferion cynhwysol wedi'u recordio ymlaen llaw ar gael drwy eu Sianel YouTube.

FFLECSymarfer: Dosbarth ymarfer corff 50+ actif, dydd Llun/Iau dechrau am 10am ar Zoom. E-bostiwch Jayne ar gyfer y ddolen ar jayne nicholls1234@sky.com  

Cadw’n Heini Cymru: nifer o ddosbarthiadau ymarfer corff ar-lein.

Aml-chwaraeon: gweithgareddau chwaraeon a dawnsio cynhwysol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu. Gweld yr amserlen.

Casnewydd Fyw: nifer fawr o ddosbarthiadau ffitrwydd a chwaraeon ar gael. Gweld yr amserlen.

Gig: 24 fideo ffitrwydd a arweinir gan hyfforddwr .

Ioga gyda FreaDosbarthiadau, gweithdai a sesiwn 1:1 ioga ar gyfer myfyrwyr - dechreuwyr a chanolradd.