Cofrestru ar gyfer cylchlythyr e-bost

Ar gyfer y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Dinas Casnewydd, tanysgrifiwch i’n rhestr bostio isod.

Bob yn ail fis byddwn yn anfon cylchlythyr atoch gyda'r diweddaraf gan Gyngor Dinas Casnewydd. Byddwn hefyd yn anfon e-byst ychwanegol achlysurol atoch pan fydd newyddion mawr neu ddigwyddiad y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo.

Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw e-bost a gewch gennym, neu drwy e-bostio public.relations@newport.gov.uk.

Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch ac ni fyddwn yn ei rhannu ag unrhyw drydydd parti. I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi preifatrwydd cliciwch yma. Drwy danysgrifio i'n cylchlythyr, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i breswylwyr